Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
December 18, 2013
Image Size
3.4 MB
Resolution
1600×1067
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,994 (7 today)
Favourites
162 (who?)
Comments
115
Downloads
474 (1 today)
×
Share Res Free collect by kwonnami14 by kwonnami14 Share Res Free collect by kwonnami14 by kwonnami14
Nếu bạn dùng xin hãy cre tớ dù k phải tớ làm ra nhưng công tớ tìm cả ngày, nhức cả mắt ý .  :) (Smile) 
nếu thick nó xin hãy bấm Favorite ♥ Love 
Nếu bạn muốn nhiều hơn nữa, xin hãy đợi lượt #2 La la la la 
Tks for reading. :D (Big Grin) :D (Big Grin) :D (Big Grin) :D (Big Grin) :D (Big Grin) :D (Big Grin) 
Add a Comment:
 
:iconcaramelss:
CaramelSS Mar 21, 2014  Student Interface Designer
=) Fav cho Mì rùi ~ Zún xin đc không?
Reply
:iconkwonnami14:
tự nhiên nha zún ^^
Reply
:iconcaramelss:
CaramelSS Mar 21, 2014  Student Interface Designer
^^ Mì onl lại rùi à? OFFLINE zingme mà k báo cho zún TT ^ TT
Reply
:iconkwonnami14:
.__________. mì sắp thi hsg
Reply
:iconcaramelss:
CaramelSS Mar 22, 2014  Student Interface Designer
.________. Zún sử dụng i.imgur.com/bBwSSZV.jpg bìa đó mà quên Credit tên Mì ~ Gomene
Reply
:iconcaramelss:
CaramelSS Mar 24, 2014  Student Interface Designer
Ừm ừm ~ Tks mì nha
Reply
:iconzeynepdirier:
I'M done but you didn't send me the link
Reply
Add a Comment: